Архівний відділ

Бориспільської міської ради

Київської області

a

Послуги

Перелік послуг:

1. Виконання запитів фізичних та юридичних осіб.

2. Надання документів для користування у читальному залі.

3. Надання документів для тимчасового користування юридичним особам, які передали зазначені документи на зберігання.

4. Надання консультацій по телефону та на особистому прийомі.Перелік запитів, що виконуються архівом:

  1. Про землекористування (надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію тощо) юридичних та фізичних осіб.

  2. Про надання дозволу на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд тощо.

  3. Про постановку на квартоблік, надання, оформлення права власності на житло.

  4. Про найменування (перейменування) вулиць, зміну нумерації будинків.

  5. Про утворення, реорганізацію, ліквідацію, зміну назв установ, підприємств.

  6. Про підтвердження трудового стажу (прийняття, звільнення, переведення з посади тощо) за документами установ, організацій у яких велись накази з основної діяльності та з кадрових питань (особового складу ) в одній справі.

  7. Про обрання депутатом селищної, міської ради.

  8. Інші.

 Характеристика основних видів запитів:

Запити до архівного відділу поділяються на:

- Соціально-правові;

- Тематичні.

Соціально-правові запити стосуються надання необхідної для забезпечення (встановлення, відновлення) законних прав фізичних осіб інформації про:

- освіту та навчання;

- трудовий стаж в установах, організаціях та підприємствах району;

- про встановлення мінімуму вихододнів для колгоспників, членів КСП;

- нагородження, присвоєння почесних звань;

- заробітну плату в установах, організаціях та підприємствах району;

- обрання депутатом районної ради;

Запити виконуються безкоштовно. Термін виконання запитів – 30 днів з дня реєстрації запиту або заяви.

Тематичні запити стосуються надання інформації з певної проблеми, теми за визначений хронологічний період, встановлення або підтвердження фактів, подій, дат про:

- про землекористування (надання, вилучення, переоформлення, дозвіл на приватизацію тощо) юридичних та фізичних осіб;

- про надання дозволу на будівництво, перебудову будинків, господарських споруд тощо;

- про постановку на квартоблік, надання, оформлення права власності на житло;

- про найменування (перейменування) вулиць, зміну нумерації будинків;

- про утворення, реорганізацію, ліквідацію, зміну назв установ, підприємств (безоплатно надаються громадянам для їх соціального захисту, наприклад: для призначення пенсій, соціальних пільг, виплат, підтвердження статусу учасника ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС, для відновлення записів в трудових книжках в разі їх втрати тощо);

- надання ксерокопій протоколів, рішень, розпоряджень тощо органів державної влади та місцевого самоврядування тощо;

Запити соціально-правові та тематичні виконуються безкоштовно. Термін виконання запитів – 30 днів з дня реєстрації запиту або заяви.

Якщо юридична особа упорядковує документи власними силами, архівним відділом надаються консультації та методична допомога з питань науково-технічного опрацювання документів.
Інформація про консультації, що надаються:

Якщо вам потрібна архівна довідка…

      Однією з форм звернення до архіву є письмовий запит юридичної особи або письмова заява фізичної особи щодо надання архівної інформації з певного питання, яка може бути надіслана поштою або подана громадянином особисто на прийомі. Звернувшись на прийом в архів особисто, громадянин власноруч заповнює заяву встановленого зразка у випадку, коли на зберіганні в архіві є документи, відомості з яких цікавлять заявника. У випадку відсутності таких документів, працівник архіву, що здійснює прийом, радить куди звернутися заявнику з приводу позитивного розгляду його звернення. Якщо заявнику у будь-якому випадку необхідна відповідь з архіву по суті звернення, то у нього приймається заява, на яку відповіддю буде лист. При прийомі заяви збираються всі відомості, необхідні для наведення довідки: уточнюється прізвище, ім’я, по батькові заявника згідно з паспортом та інші відомості по предмету заяви. При наведенні довідок про стаж роботи заяви приймаються згідно записів трудової книжки (з вказанням назви підприємства, його перейменування, місцезнаходження, дати прийняття та звільнення з роботи, перелік займаних посад тощо). Запит фізичної особи може стосуватись самого заявника, осіб, що перебувають на його утриманні або під його опікою, померлої дружини (чоловіка) або близьких родичів. У заяві повинно бути точно вказано, для якої мети і в яку організацію потрібна архівна довідка. У випадку надходження до архіву непрофільного запиту, архів пересилає його за місцем зберігання документів по суті запиту, якщо володіє достовірною інформацією про їх місцезнаходження. У випадку неповної інформації, викладеної заявником у зверненні, — заявнику надсилається лист, в якому архів просить надати більш точну та докладну інформацію для позитивного вирішення порушеного у зверненні питання та вказує, яку саме. Внаслідок позитивного розгляду запиту заявник отримує від архівної установи архівну довідку, копію або витяг. Архівні довідки, копії та витяги видаються громадянам особисто або надсилаються поштою. Надання архівних довідок, копій та витягів, необхідних для соціального захисту громадян, а також на запити органів державної влади, органів місцевого самоврядування (для виконання їх повноважень) архівним відділом здійснюються безкоштовно. Всі довідки, видані архівом, є офіційними документами, що мають юридичну силу і можуть бути використані їх одержувачами для підтвердження своїх цивільних і майнових прав, а також для оформлення соціальних пільг, виплат, пенсійного забезпечення тощо.

 Документи архівного відділу зберігаються з 1944 року. Архів зберігає документи не всіх установ, організацій, підприємств, які діяли або діють на території міста. Архів приймає на зберігання документи з основної діяльності тільки тих установ, підприємств та організацій, що відносяться до територіального підпорядкування місту, які мають історичну цінність і можуть бути включені, як складова частина, до Національного архівного фонду України Такі документи зберігаються постійно.

Відомості з особового складу (накази про прийом на роботу, переведення та звільнення, особові справи працівників, відомості нарахування заробітної плати) мають 75-річний термін зберігання і повинні знаходитися в архіві самої установи або установи-правонаступника. У випадку ліквідації установи документи повинні передаватися на зберігання до відомчих організацій вищого рівня або в спеціальну архівну установу. На території міста Борисполя документи з особового складу ліквідованих установ зберігаються в Трудовому архіві виконавчого комітету Міської ради.

 Окрім зазначених архівів рекомендуємо звертатися за довідками для підтвердження:

 - трудового стажу і заробітної плати - в установи і організації по місцю роботи, Державний архів Київської області (робота в районних комітетах Компартії України та ЛКСМУ, м Київ вул. Мельникова, 40);

- документів нотаріального характеру за післявоєнні роки - в Бориспільську державну нотаріальну контору, приватні нотаріальні контори;

- технічних та інших документів стосовно житла - в комунальне підприємство «Бюро технічної інвентаризації»;

- будівельних паспортів та інших документів, що стосуються забудови, - до управління містобудування та архітектури Бориспільської міської ради;

- Державних актів на право приватної власності на землю, іншої земельно-кадастрової документації – у відділ ДЗК, управління Держкомзему у Бориспільському районі Київської області;

-обрання депутатами обласної ради - в Державний архів Київської області, Київську обласну раду;

- реєстрації народження, одруження, смерті – у відділ державної реєстрації актів цивільного стану Бориспільського районного управління юстиції (з 1934 року), Державний архів Київської області (1917-1933), Центральний історичний архів (до 1917 року, м Київ вул. Солом’янська, 24);

- служби і роботи в Радянській армії в часи Великої Вітчизняної війни і перші повоєнні роки, про загиблих і пропавших безвісти – в Центральний архів Міністерства оборони Російської федерації (Московська обл., м.Подольськ, вул.Кірова, 74) ;

- поранення та лікування в госпіталях в роки війни – у Військово-медичний музей Міністерства оборони Росії (м.Санкт-Петербург, Лазерний провулок, 12);

- участі у партизанському русі – в Державний архів Київської області, Центральний державний архів громадських організацій України (м.Київ, вул.Кутузова, 8);

про репресованих – в управління СБУ, МВС у Київській області, Державний архів Київської області ;

- родинних коренів – в Державний архів Київської області ;

- вивезення в Німеччину на примусові роботи з територій Київської області – в Державний архів Київської області.